ALTINDAĞ İSG

MANİSA OSGB FİRMALARI ARASINDA EN İYİ HİZMETİ SUNMAYA ODAKLI PROFESYONEL BİR FİRMAYIZ

Bütçe Dostu

%100 Müşteri Memnuniyeti

Kaliteli Hizmet

Teknik Destek

MANİSA OSGB FİRMALARI

MANİSA OSGB FİRMALARI

Manisa Osgb Firmaları Arasında Öncü Firma Altındağ Osgb

Manisa OSGB Firmaları iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı çalışan alan için görevlendirilen ve bakanlık tarafından görevlendirilmiş olan personelleri ifade ediyor. Bu firmalarla ilgili herhangi bir kamu kuruluşu veya iş yeri ile alakalı sağlık problemi olduğunda personeller çeşitli hizmetler veriyor. Verilen bu hizmetlerle birlikte sağlık ve güvenlik açısından iş yerlerinin durumu ile alakalı bütün işlemler yerine getiriliyor.

Sağlık güvenlik birimleri pek çok konuda hizmetler sağlıyor. Çalışma ortamının düzenli olarak gözetilmesi ve iş yerinde çalışan herkesin sağlık gözetimi gibi görevler gerçekleşiyor. Ayrıca ilk yardım ve acil müdahaleleri ve aynı zamanda kayıt ve istatistik tutulması gibi durumlarda sağlanıyor. Sağlık güvenlik birimleri bu görevlerin her birini başarılı şekilde yerine getirir.

Osgb Sağlık Raporu Manisa

Osgb Sağlık Raporu Manisa

MANİSA OSGB FİRMALARI: Osgb Sağlık Raporu Manisa

Osgb sağlık raporu Manisa fiyatları temin edilen yere göre değişkenlik gösteriyor. Üniversitelerden sağlık raporu temin edildiğinde 300-400 TL arası değişiyor. Sağlık bakanlığı tarafından temin edildiğinde 200 TL fiyatıdır. Zaten mobil sağlıktan temin edildiğinde ise 90 TL’dir.

Sağlık raporu pek çok alanda gerekli olan belgelerdir. Bu yüzden de bu belgeye sıklıkla gereksinim duyulabilir. Alınan Bu belgeler birimine göre fiyatlarda değişkenlik gösterse de genellikle makul fiyatlarda olduğu için rahatlıkla alınabilir. Pek çok sektörde gerekli olan sağlık raporu alındıktan sonra işlevli şekilde Pek çok alanda kullanılabilir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Manisa

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Manisa

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Manisa

Ortak sağlık güvenlik birimi Manisa ile sağlık güvenliği hizmete alanında kaliteli ve aynı zamanda farklı fiyatlardan oluşan sağlık raporu ve pek çok hizmet beraberinde sunuluyor. Alınan bu hizmetlerle beraber sağlık raporlarının farklı fiyatlara temin edilmesi ve alınması mümkündür. Kimi zaman yeni bir işe başlandığında kimi zaman askere giderken ve pek çok alanda sağlık raporuna gereksinim duyulur. Böyle zamanlarda doğru bir adresten sağlık raporu almak gerekir.

Manisa İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Manisa İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Manisa İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alanında sağlanan pek çok kayıt tutma ve ortamın analiz edilmesi gibi hizmetlerle beraber sağlık ve güvenlik açısından çalışanlar koruma altındadır. Herhangi bir iş yeri ile alakalı bakanlık tarafından temin edilen bu tarz Sağlık bilimleri sayesinde güvenlik sağlanıyor.

İş sağlığı ve güvenliği alana her zaman gereksinim duyulan ve özellikle iş yerlerindeki korumayı sağlama amacıyla önemli hizmettir.

Revir ya da acil ihtiyaç gibi durumlarda bu sağlık birimleri oldukça etkilidir. Ayrıca sağlık raporu verme gibi durumlarda gerçekleşiyor. 2022 fiyatlarına göre durum raporun alındığı yere göre değişiyor.

SG Alanında En İyi Hizmetler

NEDEN MANİSA OSGB FİRMALARI?

Manisa İSG ile tüm sağlık ve yönetim alanında her zaman bu alanda en iyi hizmetler sağlanır. Sağlandıktan sonra sağlık raporu almak ve Daha sonrasında bunları belirli ücretler doğrultusunda kişilerin alması da mümkündür. Kamu kuruluşlarında ve pek çok iş yerlerinde bu sağlık yönetim birimleri tarafından görevlendirilen sağlık personelleri bulunuyor. Sağlık personelleri doğrultusunda her zaman bu alanda başarılı ve acil durumlar için müdahale hizmetleri sağlanıyor. Sağlık Hizmetleri her zaman önemli olduğu için özellikle iş yerlerinde de Acil durumlarda müdahale edilmesi gereken yönetim ve güvenlik biriminin bulunması gerekir. Bu yüzden de Sağlık bakanlığı alanında her zaman bu hizmetlere gereksinim duyulan ve görevlendirilen birimler bulunuyor.

Manisa İş Sağlığı Güvenliği

Manisa’da İş Sağlığı ve Güvenliği Önemi

Manisa iş sağlığı ve güvenliği alanında sağlanan hizmetler özellikle iş yerlerinde revir gibi alanlarda sunuluyor. Böylelikle acil durum müdahalesi gibi durumlar sağlandığında işsiz sonerlerinin güvenliği de sağlanmış ve kurulmuş oluyor. Aynı zamanda verilen Sağlık raporları da belirli dönemlerden belirli ücretler karşılığında hizmete sunulur. Tüm bu konularda ishal ve güvenliği ile ilgili başarılı hizmetler almak mümkündür.

İş sağlığı ve güvenliği aralığında uzun zamandır sağlık kuruluşları başarılı yönetim hizmetleri görevlendiriyor. Daha sonrasında ise bu kişiler ve sağlık personelleri işçiler adına başarılı hizmetler sağlıyor. İlk yardım ya da acil müdahale gibi durumların hepsi ile beraber kayıt tutma ve istatistiklerde belirleniyor. Aynı zamanda iş yerindeki güvenlik durumunun analizleri de gerekli zamanlarda yapılıyor.

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri mevzuatı çerçevesinde her iş yerinde iş yeri güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulunması gerekliliği dolayısıyla MANİSA OSGB olarak çeşitli hizmetler sunuyoruz. Hizmetlerimiz kapsamında ortak sağlık güvenlik birimi doğrultusunda iş güvenliği ve sağlığı açısından çeşitli hizmetler bulunur.

Bu doğrultuda zorunlu olan iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı yükümlülüğü üzerinden alınır. Yerinde PCR testi, güvenlik hizmeti, hijyen eğitimi gibi çeşitli hizmetler ile sizler de ortak sağlık güvenlik birimi hizmetlerimiz için firmamıza başvurabilirsiniz.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetlerimiz

Ortak sağlık güvenlik birimi ve iş yeri sağlık ve güvenliği birimi ile eşzamanlı bir şekilde çalışmaların yürütülmesi sonucunda güvenli bir ortamın sağlanması mümkündür. Firmamız bünyesinde yürütülen çalışmalar ile iş yerinde iş akışı için güvenli bir ortamın sağlanması söz konusu olur. Ayrıca verimli çalışma ortamı oluşturulur. Bu doğrultuda OSGB FİRMASI olarak firmamız bünyesinde iş güvenliği açısından sunulan hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Uygunsuzlukların belirlenmesi ve bildirilmesi
 • Yıllık değerlendirme raporu
 • Yıllık çalışma planı
 • Acil durum eylem planı
 • İş güvenliği eğitimleri
 • Devamlı saha gözetimi
 • Yıllık eğitim planı
 • Patlamadan korunma dokümanı
 • Risk değerlendirmesi

Bunlara ek olarak firmamız bünyesinde iş sağlığı açısından sunulan çeşitli hizmetler yer alır. Bu doğrultuda iş sağlığı açısından isg firmaları ile eş zamanlı sunulan hizmetlerimiz şu şekilde sıralanabilir:

 • İş hijyeni gerekliliklerinin belirlenmesi
 • Çalışanların periyodik sağlık muayenelerin yapılması
 • İş sağlığı eğitimlerinin verilmesi
 • Risk analizlerini gerçekleştirilmesi
 • Yeni işe giren çalışanların muayenelerinin yapılması

İş Güvenliği Hizmeti

Firmamız bünyesinde bulunan iş güvenliği uzmanı ile az tehlikeli olan sınıfta 10 dakika, tehlikeli sınıfta 20 dakika, çok tehlikeli sınıfta ise 40 dakika aylık olarak hizmet verilir. Bu kapsamda öncelikle çalışma ortamının denetlenmesi sağlanır.

Çalışma Ortamının Denetlenmesi

Çalışma ortamının denetlenmesi kısmında iş yerinde makine ve diğer tesisat durumları bakımları kullanılan maddeler gibi çeşitli ekipmanların mevzuata tercümesinde kontrolleri gerçekleşir ve işverene sunulur. Aynı zamanda kişisel koruyucu donanımlar için kullanım bakım ve test konusunda işverene öneride bulunulur. İş yerinin çalışma ortamının gözetiminin yapılması, uygulamaların kontrol edilmesi mümkündür. Aynı zamanda iş yerinde oluşabilecek kazaların önlenmesi için acil durum eylem planlarının hazırlanması sağlanır. Bu kapsamda periyodik eğitimler ve tatbikatlar yapılır.

Risk Analizi Raporları

İş güvenliği hizmetleri kapsamında işyerleri içerisinde oluşabilecek doğal afet, ergonomik etmen, kimyasal ya da biyolojik etmenler ile her türlü risk faktörü belirlenir. Daha sonrasında değerlendirmeleri yapılır ve raporlar uygun bir şekilde revize edilir. Raporların MANİSA OSGB olarak firmamız tarafından firmanıza sunulması ile revize düzenlemeleri gerçekleştirilebilir.

Acil Durum Eylem Planı

Olağanüstü durumlarda personellerin zarar görmemesi adına acil durum eylem planı oluşturulur. Bu şekilde acil durumlarda yönetimin hızlı ve doğru karar alması adına hareket edilir. Acil durum ekipman ve kayıtlarının şirket yetkililerine gerekli bilgilerinin aktarılması ve gerekli durumlarda tüm faaliyetlerin düzenlenmesi sağlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İs sağlığı ve güvenliği eğitimleri mevzuat gereğince yapılmalıdır. Bu konuda çalışma sahasında makine ve teçhizatların kullanımı ve kontrolü ile ilgili eğitimler gerçekleştirilir. Eğitim sonunda bütün çalışanlar belgelerini alır. Bu doğrultuda kullandıkları tüm ekipmanları tekniklerini öğrenen personellerin iş kazası geçirme oranı düşürülür.

İş Sağlığı Hizmetleri

İş sağlığı hizmetleri kapsamında uzman iş yeri hekimi bakanlıkça yetkilendirilir ve az tehlikeli sınıfta 5 dakika, tehlikeli sınıfta 10 dakika, çok tehlikeli sınıfta 15 dakika aylık hizmet verir.

Çalışma Ortamının Denetlenmesi

Çalışma ortamının genel hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığı sağlığa aykırı şartlarının oluşup oluşmadığı dikkatli bir şekilde denetlenir. Bu kapsamda alınabilecek tedbirler ve düzenlemelerin yapılması için firmanıza önerilerde bulunulur.

Sağlık Gözetimi

İşe alım süreçlerinde sağlık muayenesinin gerçekleştirilmesi, personelin çalışacağı departmana uygun tetkiklerin yapılması gibi periyodik muayeneler gerçekleştirilir. Bu şekilde yılda bir defa periyodik muayenelerin tekrarlanması oldukça önemlidir. Ancak osgb firması yanında iş yeri hekimi gerek gördüğü takdirde süresinin kısa olması mümkündür.

İş Yeri Sağlığı Eğitimleri

İş yerinde oluşabilecek herhangi bir probleme acil müdahale gerçekleştirilebilmesi için ilk yardım ve acil müdahale eğitimleri çalışanlara sunulur. Bu kapsamda iş yerinde sağlık gözetimi yapılan muayeneler bildirilir. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanı ile iş birliği halinde hareket edilir. Sizler de firmamız bünyesinde sunulan ortak sağlık güvenlik birimi hizmetlerinden yararlanabilmek adına MANİSA OSGB firmamıza başvurabilir, başarılı bir hizmet alabilirsiniz.

Ortak sağlık güvenlik birimi Manisa

Ortak sağlık güvenlik birimi Manisa ile sağlık güvenliği hizmete alanında kaliteli ve aynı zamanda farklı fiyatlardan oluşan sağlık raporu ve pek çok hizmet beraberinde sunuluyor. Alınan bu hizmetlerle beraber sağlık raporlarının farklı fiyatlara temin edilmesi ve alınması mümkündür. Kimi zaman yeni bir işe başlandığında kimi zaman askere giderken ve pek çok alanda sağlık raporuna gereksinim duyulur. Böyle zamanlarda doğru bir adresten sağlık raporu almak gerekir.

Altındağ OSGB Web sitemizden detaylı bilgi edinmek için tıklayn

İletişim için bize ulaşın