İş sağlığı ve GüvenliğiHizmetleri mevzuatı çerçevesinde ; En son yasal düzenlemelere göre 1 personel dahi çalışanı bulunan ,sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü işyerine , İşyeri Hekimliği, İş güvenliği Uzmanlığı ve Diğer Sağlık Personeli hizmeti veren kuruluşlardır.İşverenler 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Risk Analizi ,Acil Durum Eylem Planı , Sağlık Gözetimi , İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini tamamlamak zorundadırlar. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Tehlikeli , Çok Tehlikeli ve 50 den fazla çalışanı bulunan Az Tehlikeli işyerlerinde , 1 Temmuz 2016 itibariyle çalışan sayısına bakılmaksızın Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma yükümlülüğü altındadır.
Şirketinizde zorunlu olan işgüvenliği uzmanı , işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli yükümlüğünüzü üzerinizden alarak daha verimli bir hizmet almasını sağlar.

Diğer Hizmetlerimiz

SG Alanında En İyi Hizmetler
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Manisa
Osgb Sağlık Raporu Manisa